Avlsplan for California marsvin.
Pt ingen parringer.

2019.

HAN:   HUN: