Opdræt af argente er ophørt.

Da det er blevet stadig sværere, grænsende til umuligt, at finde avlsdyr i tilstrækkeligt god kvalitet

har jeg nu opgivet at fortsætte mit opdræt af denne skønne race.