Avlsplan for argenter.
Pt ingen parringer.

2019

HAN:   HUN: